Ʉwandɨlo

Nzaaji mu nyumba ya Bhamalɨla!

Mu nyumba ɨnɨ ʉtɨvwaje ivitaabu, ɨkanda nɨ vɨdebho vwe vili mʉ ndongo ɨya Shɨmalɨla! Kʉlɨ ni vitaabu vwe vɨkhondeeye kʉbhaazya na kʉtejeelezya abhantʉ abha manha gonti. Uwusimbe wonti nɨ vɨdebho vɨkʉkhondezya nhaani! Ɨnga ʉlɨ nɨ nsɨɨbho zimo ɨzya kʉlonga awe kʉtʉsokha na kʉjendeelezya ɨndongo yɨɨtʉ,  ʉtakhoogope kutusimbila.

Wasalipa!